Tuinen van Genta

Informatieavond op 21 December

16 december 2016 | Nieuws

Gemeente Breda heeft op 13 december 2016 een Breda Bericht verzonden aan omwonenden over de mogelijkheid om deel te nemen aan een klankbordgroep rond dit project.

De gemeente Breda en ontwikkelaar Synchroon willen tijden de ontwerpfase met een nog samen te stellen klankbordgroep van gedachten wisselen. Deze klankbordgroep wordt samengesteld uit mensen die in de directe omgeving van de locatie wonen. Tijdens de informatieavond in oktober hebben al behoorlijk wat mensen aangegeven dat zij deel willen nemen aan deze klankbordgroep.

Toch willen we de omwonenden die niet op deze informatieavond aanwezig konden zijn alsnog een gelegenheid geven zich aan te melden voor de klankbordgroep. Dit kan door een e-mail met uw naam en postadres te sturen naar dew.weterings@breda.nl onder vermelding van ‘klankbordgroep Tuinen van Genta’. Aanmelden kan tot en met woensdag 21 december.

De gemeente streeft naar een klankbordgroep van ongeveer 10 omwonenden die verspreid door het omliggende gebied wonen. Op deze manier willen we de groep niet te groot maken en toch vanuit verschillende invalshoeken uit de omgeving de ontwikkelingen bespreken. Dit betekent wel dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen die zich aanmeldt ook in de klankbordgroep zitting kan nemen. Zo is het bijvoorbeeld niet handig om buren aan de klankbordgroep deel te laten nemen. Een van de twee deelname plekken kan dan beter naar iemand gaan die ergens anders rondom de locatie woont. Na 21 december benaderen we de aanmelders om tot een samenstelling van de groep te komen. We willen in de derde week van januari de eerste klankbordgroep bijeenkomst houden.

Zoekvenster sluiten