Tuinen van Genta

Informatieavond 29 januari 2019

7 februari 2019 | Nieuws

Groen en stoer, met een knipoog naar het verleden. Zo zal Tuinen van Genta in Breda vorm krijgen. Een vorm die de omwonenden in ieder geval heel erg aanspreekt, zo bleek tijdens de informatieavond op 29 januari jl. Daar werd het Stedenbouwkundig Plan gepresenteerd dat de afgelopen twee jaar is uitgewerkt, mede op basis van de input van de klankbordgroep van omwonenden. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst bleken de aanwezigen blij met het plan in zijn algemeenheid en in het bijzonder met de hoeveelheid groen, de opzet en beperkte bouwhoogte en de plannen om het Gentagebouw te behouden. Omdat het plan aansluit bij wensen en verwachtingen van omwonenden lijkt het op veel draagvlak te mogen rekenen, kortom: een succesvol participatietraject. De plannen gaan nu de besluitvorming in en waarna wordt gestart met de herziening van het bestemmingsplan wordt gestart. Na vaststelling van het bestemmingsplan zal Synchroon starten met de verkoop en realisatie van Tuinen van Genta.

Zoekvenster sluiten