Tuinen van Genta

Bewonersavond januari 2019

Groen en stoer, met een knipoog naar het verleden. Zo zal Tuinen van Genta in Breda vorm krijgen. Een vorm die de omwonenden in ieder geval heel erg aanspreekt, zo bleek tijdens de informatieavond op 29 januari jl. Daar werd het Stedenbouwkundig Plan gepresenteerd dat de afgelopen twee jaar is uitgewerkt, mede op basis van de input van de klankbordgroep van omwonenden.

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst bleken de aanwezigen blij met het plan in zijn algemeenheid en in het bijzonder met de hoeveelheid groen, de opzet en beperkte bouwhoogte en de plannen om het Gentagebouw te behouden. Omdat het plan aansluit bij wensen en verwachtingen van omwonenden lijkt het op veel draagvlak te mogen rekenen, kortom: een succesvol participatietraject. De plannen gaan nu de besluitvorming in en waarna wordt gestart met de herziening van het bestemmingsplan wordt gestart. Na vaststelling van het bestemmingsplan zal Synchroon starten met de verkoop en realisatie van Tuinen van Genta.

Verslagen:

Bewonersavond oktober 2016

Op maandag 10 oktober is een bewonersbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst hebben de nieuw betrokkenen zich voorgesteld. Tevens is een toelichting gegeven op het beoogde proces en de planning. Belangrijk onderdeel van de avond was vooral het terughalen van het uitgebreide dossier en alles wat er de afgelopen jaren door de buurt is ingebracht. Dit werd door de gemeente toegelicht aan de hand van 5 thema’s: Identiteit, Verkeer, Randzones plangebied, Programma en voorzieningen, Inrichting en gebruik van de openbare ruimte. Daarnaast werden aanwezigen gevraagd om aan te geven of deze analyses ook compleet en nog actueel zijn. Op flipovers zijn vervolgens opmerkingen genoteerd.

Verslagen:

Foto's bewonersavond 10-10-2016

Zoekvenster sluiten