Tuinen van Genta

Welkom op de website over het participatieproces “Tuinen van Genta”

Op deze website vindt u verslagen en andere documenten van het participatieproces over het project Tuinen van Genta overzichtelijk bij elkaar. Tuinen van Genta is de herontwikkeling en transformatie van een braakliggend industrie- en bedrijventerrein in een nieuw eigentijds en karaktervol woongebied. Het terrein ligt aan de Teteringsedijk en Hoge Steenweg en grenst aan het spoor (Breda-Tilburg) en een kleinschalig bedrijvenpark aan de Goeseelstraat.

Dit terrein kent een lange historie met de voormalige sigarenfabriek Genta uit 1916. Verder ligt hier de voormalige sodafabriek Loda uit 1934 als onderdeel van een veel groter industriegebied aan de oostkant van het stationsgebied van Breda. De transformatie van deze gebieden, die tussen het spoor en de doorgaande weg naar Teteringen liggen is in volle gang. Nu zijn dus ook de Tuinen van Genta aanstaande. Gemeente Breda en Synchroon vinden het belangrijk om de omwonenden bij de uitwerking van de plannen te betrekken. Waar mogelijk proberen we rekening te houden met hun belangen en wensen. Hiervoor maken wij sinds oktober 2016 een nieuwe start met het participatieproces en de uitwerking van de plannen.

Het team dat aan deze ontwikkeling werkt bestaat uit de volgende partijen:

De verslagen van het participatieproces vindt u op de verschillende pagina’s van deze website. Daarnaast worden in één overkoepelend document alle vragen en antwoorden en eventuele vervolgacties bijgehouden. Deze zogeheten QAR-lijst wordt telkens bijgewerkt en op deze website is de meest actuele versie te vinden.

 

Zoekvenster sluiten